Публічна оферта

ДОГОВІР
НА РЕАЛІЗАЦІЮ КВИТКІВ НА КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ЗАХОДИ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА), ЗА ДОПОМОГОЮ «СИСТЕМА ОН-ЛАЙН ПРОДАЖУ «INTERNET-BILET»

ПОНЯТТЯ і ВИЗНАЧЕННЯ.

Наведені нижче терміни та визначення використовуються в таких значеннях:

1.1. «Оферта» - пропозиція «Агента по реалізації квитків» укласти з ним угоду з бронювання, оформлення та реалізації Електронних Квитків на культурно-видовищні заходи за допомогою «Системи».

1.2. «Система он-лайн продажу« INTERNET-BILET» - програмно-технічний комплекс, призначений для бронювання і продажу квитків на театрально-видовищні, концертні, циркові, спортивні, культурно-просвітницькі, інші заходи організації дозвілля; розташована за адресою в мережі Інтернет: https://internet-bilet.ua , а також будь-які комп'ютерні програми і додатки для різних пристроїв, створені на базі програмно-технічного комплексу та використовувані «Покупцем» - далі «Система»;

1.3. «Захід» - культурно-видовищний або спортивний захід, в тому числі театральна вистава, циркова вистава, концерт в залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якого здійснюється за пред'явленням спеціального документа - бланка Електронного квитка;

1.4. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якому на умовах, встановлених цією «Офертой», надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації бланків Електронних Квитків на «Заходи», за допомогою «Системи»;

1.5. «Агент із реалізації квитків» - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРНЕТ-БІЛЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38773701, 61058, Харківська обл., м. Харків, Шевченківський район, пров. Іванівський, буд.5, будівля Г-2, ком. 13), який на підставі укладених з «принципалом», «Абонентами» Договорів, надає послуги з розподілу, бронюванню, оформлення та реалізації «Електронних квитків» на різні «Заходи», за допомогою «Системи», далі за текстом «Агент по реалізації квитків».

1.6. «Принципал» - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка доручає «Агенту з реалізації квитків» від свого імені і / або «Організатора заходу» за його рахунок надавати послуги за допомогою «Системи» з розповсюдження і бронювання, оформлення та реалізації безпосередньо « покупцям »Електронних квитків на «Заходи», якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї «Пропоновані можливості». Відомості про «принципала» знаходяться в розпорядженні у «Агента з реалізації квитків», є строго конфіденційною інформацією і підлягають розголошенню тільки за згодою «Принципала»;

1.7. «Електронний Квиток» - документ, що підтверджує вчинення електронної угоди. Упорядкована сукупність даних, сформованих за допомогою «Системи», що включає значення реквізитів квитка, які однозначно описують і підтверджують право на відвідування «Заходу»;

1.8. «Номінальна ціна Електронного квитка» - ціна відвідування «Заходу» встановлена «Принципалом» для всіх «Покупців»;

1.9. «Сервісні послуги» - грошові кошти в розмірі від 5 (п'яти) до 10 (десяти)% (відсотків) від «Номінальної ціни Електронного квитка» і автоматично утримувані з «Покупця» при реалізації йому Електронного квитка в «Системі», за надання «покупцеві» послуг допоміжної діяльності, пов'язаної зі службою попередніх замовлень (бронювання, транзакції, послуг колл-центру, еквайрингу, відправки на електронну пошту Електронного квитка та інше). Послуги бронювання (Сервісні послуги) є власністю «Агента з продажу квитків» і не підлягають поверненню в разі скасування, перенесення або зміни «Заходу». Вартість Сервісних Послуг не може бути іншою, ніж вказаною у цьому пункті Публічної оферти.

1.10. «Сервісний збір» - грошові кошти, утримувані з «Покупця» при реалізації йому Електронного квитка в роздрібних касах продажу Електронних квитків, з нанесенням інформації на бланку Електронного квитка термопринтером. «Сервісний збір» є власністю «Агента по реалізації Електронних квитків» і не підлягає поверненню в разі скасування, перенесення або зміни «Заходи». Величина «Сервісного збору» для кожного «Електронного квитка» визначається «Агентом по реалізації квитків» самостійно в процентному відношенні до «Номінальною ціною Електронного квитка» або як фіксована сума. При цьому «Агент по реалізації квитків» є вільним у виборі: стягувати або не стягувати «Сервісний збір» на будь-який «Захід».

 
1.11. «Абонент» - будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, або «Організатор Заходу», який уклав з «Агентом з продажу квитків» Договір про надання послуг бронювання та продажу квитків «Покупцям» в «Системі» і належним чином виконує умови укладеного Договору. Відомості про «Абонента» знаходяться в розпорядженні у «Агента з реалізації квитків», є суто конфіденційною інформацією і підлягають розголошенню тільки за згодою «Абонента»;
 
1.12. «Організатор заходу» - юридична або фізична особа-підприємець, який вносить в «Систему» кількість квитків, щодо яких можлива реалізація на «Захід». Відомості про «Організатора заходу» знаходяться в розпорядженні у «Агента з реалізації квитків», є суто конфіденційною інформацією і підлягає розголошенню тільки за згодою «Організатора заходу»;


2. Загальні положення

2.1. Справжня «Оферта» регламентує умови використання послуг «Системи». Встановлює зобов'язання і права «Агента по реалізації квитків», «Покупця», «Абонента», «Організатора заходу» та інших осіб.

2.2. Використання послуг «Системи» проводиться виключно на умовах справжньої «Пропоновані можливості», і лише у випадках її повного і беззастережного «Акцепту». Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання послуг «Системи» на умовах справжньої «Оферті» свідчить про укладення Договору на реалізацію електронних квитків на культурно-видовищні заходи, за допомогою «Система он-лайн продажу« INTERNET-BILET ».

2.3 Перелік інформації, необхідної для здійснення «Оферти», визначається за домовленістю сторін.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї «Оферти» є реалізація «Покупцеві» Електронних квитків з використанням «Системи» на «Заходи», в порядку та на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту - Послуга).

3.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, сторони за Договором на реалізацію електронних квитків на культурно-видовищні заходи, за допомогою «Система он-лайн продажу «INTERNET-BILET» визнають і погоджуються з наданням «Агенту з реалізації квитків» своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, які були отримані «Агентом з реалізації квитків» в процесі використання «Системи», а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки бланків Електронних квитків) та адресу електронної пошти.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України.

«Покупець» дає «Агенту з реалізації квитків» право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням послуг «Системи», обумовлених справжньою «Офертою», в тому числі з метою отримання «Покупцем» рекламних повідомлень про «Заходи», «Електронні квитки», які реалізуються з використанням «Системи».

У зв'язку з тим, що обробка персональних даних «Покупця» здійснюється відповідно до виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода «Покупця» на обробку його персональних даних не потрібна.

Термін використання наданих персональних даних - безстроково.

«Покупець» дає право «Агенту з реалізації квитків» на відправку йому рекламних повідомлень і розсилок по sms, електронній пошті та Viber. «Покупець» може в будь-який момент відмовитися від цієї послуги.

3.3. «Агент з реалізації квитків» не несе відповідальності за дії «Принципала» і (або) інших осіб, що діють від його імені і за його дорученням або від свого імені, але за дорученням «Принципала», в тому числі в зв'язку з реалізацією такими особами «Електронних квитків», а так само за організацію «Заходу», факт його проведення і змісту.

3.4. «Агент з реалізації квитків» відповідає за якість роботи «Системи».

3.5. Права і обов'язки сторін за договором, укладеного на умовах справжньої «Оферти» регулюються так само Законами України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», в редакціях, які будуть діяти на дату здійснення Акцепту, в порядку, передбаченому в п. 4.3 цієї «Пропоновані можливості».

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

4.1. Ухвалення «Покупцем» положень цієї «Оферти» здійснюється шляхом вчинення ним дій, зазначених у відповідному підпункті пункту 4.3. справжньою «Офертою» (акцепт оферти). Вчинення акцепту «Покупцем» справжньою «Офертою» проводиться добровільно і в повному обсязі.

4.2. До здійснення акцепту «Оферти» «Покупець» повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт справжньої «Оферти» «Покупцем» здійснюється так само у разі придбання «Електронного квитка» шляхом здійснення наступних дій: вибір «Заходу», категорії «Електронного квитка», оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.

4.4. Вчинення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. справжньою «Оферти», означає повне і беззастережне прийняття «Покупцем» всіх умов «Оферти» без будь-яких вилучень і (або) обмежень і рівносильно висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату «Електронних квитків» будь-яким із способів, запропонованих «Агентом з реалізації квитків», інформація про яких знаходиться в «Системі».

5.2. Платіж вважається завершеним «Покупцем» в момент надходження грошових коштів на відповідний розрахунковий рахунок.

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, «Покупець» зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я «Покупця». «Агент з реалізації квитків» і / або «Абонент» має право вимагати у «Покупця» надати оригінали документів, що засвідчують особу «Покупця». Платіж не береться, а Замовлення анулюється у разі порушення «Покупцем» умов платежу, встановлених законодавством України. Супутні та додаткові платежі за користування банківською картою оплачує «Покупець».
5.4. При дотриманні всіх умов цієї «Пропоновані можливості» і після оплати Замовлення вважається проданим і у «Покупця» виникає право відвідати «Захід» на зазначених в «Електронному квитку умовах».

5.5. «Система», що отримала інформацію про оплату за «Електронний квиток», згідно з цією «Оферті», надає «Покупцеві» бланк «Електронного квитка», який підтверджує факт надходження грошових коштів, і в якому вказана дата здійснення оплати.

5.6. Згідно Пункту 4 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» № 265/95-ВР, під час продажу Електронних квитків в «Системі» не застосовуються реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки. Розрахунковим документом є «Електронний квиток».

6. ДОСТАВКА КВИТКІВ

Передача квитків «Покупцеві» здійснюється наступними способами на вибір «Покупця»:

- на електронну пошту покупця «Системою» вирушає лист, як додаток до якого знаходиться бланк «Електронного квитка» з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати. Зазначений бланк «Електронного квитка» дає право «Покупцеві» на відвідування обраного «Заходи» і пред'являється на вході.

- друк квитка безпосередньо з «Системи».

- доставка бланка придбанного «Електронного квитка» здійснюється кур'єрською службою за додаткову оплату такої послуги. «Покупець» зобов'язаний повідомити «Агенту з реалізації квитків» адресу доставки бланків придбанного Електронного квитка. «Система» повідомляє «Покупця» про найменування кур'єрської служби, про ціну, умови, спосоіб доставки бланків «Електронного квитка».

7. АНУЛЯЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Ануляція замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

- відмова Покупця від оформлення замовлення;

- відсутність оплати протягом 15 хвилин після оформлення замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;

- відсутність оплати протягом 1 (одної) доби після оформлення замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;

- при замовленні кур'єрської доставки: кур'єр не зміг здійснити передачу бланків Електронних квитків «Покупцеві» в зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою.

8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. У разі скасування, перенесення або заміни «заходу», крім випадків форс - мажору, повернення коштів покупцеві проводиться організаторами «заходу» з пред'явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення).

8.2. Повернення «Сервісних послуг» та «Сервісного збору» «Агентом з реалізації квитків» не проводиться, так само, як не підлягає поверненню вартість доставки бланків «Електронних квитків», якщо послуга по доставці була додатково замовлена і належно виконана кур'єрською службою.

8.3. «Агент з реалізації квитків» зобов'язується за письмовою вимогою «Покупця» надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення «Номінальної ціни» попередньо придбаного «Електронного квитка» за допомогою «Системи».

8.4. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення «Номінальною ціни Електронного квитка», а також особа, яка зобов'язана здійснювати таке повернення, «Системою» до нього доведені в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.

8.5. Допуск на заходи здійснюється з урахуванням карантинних заходів, обмежень та вимог, запроваджених у встановленому законом порядку уповноваженими органами державної влади, що діють на момент проведення заходу. Не виконання покупцем, вищезазначених вимог, що спричинило недопуск на захід не є підставою для повернення коштів за придбаний квиток.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. «Агент по реалізації квитків» не несе відповідальність за перенесення, заміну або скасування «Заходів», не є зобов'язаною особою, і рівної стороною за угодою, укладеною між «Принципалом» і «Покупцем», а так само між «Абонентом» і «Покупцем».

9.2. «Агент з реалізації квитків» не несе відповідальності за невідповідність наданих «Принципалом» послуг очікуванням «Покупця» і / або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані «Покупцеві», не можуть розглядатися як гарантії.

9.3. «Покупець» несе повну відповідальність і приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями з допущення помилок і неточностей в наданих їм особистих даних, а також виборі "Заходу".

9.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по «Оферті», Сторони за укладеним договором на реалізацію електронних квитків на культурно-видовищні заходи, за допомогою «Система он-лайн продажу «INTERNET-BILET» несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї «Оферти», при цьому відповідальність «Агента з реалізації квитків» обмежується точністю зазначених реквізитів купленого «Електронного квитка», які однозначно описують і підтверджують право на відвідування «Заходу».

9.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань по «Оферті», якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

10. Вирішення спорів

10.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах справжньої «Пропоновані можливості», вирішуються з дотриманням претензійного порядку, строк пред'явлення письмової претензії протягом п'яти робочих днів з дати виникнення предмета спору.

10.2. При неможливості досягнення згоди спори підлягають розгляду в суді.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених в «Оферті», Сторони керуються законодавством України.

11. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Справжня редакція Оферти вступає в силу з дати її розміщення в «Системі» - 03 вересня 2018 року - і діє безстроково. Агент з реалізації квитків має право в будь-який момент змінити умови цієї Оферти.